Programmaraad

Programmaraad

De programmaraad heeft een adviserende rol en stelt samen met de Museumvereniging het programma van het Museumcongres samen.

Carin Reinders –  Directeur CODA, voorzitter van de programmaraad

Vanaf 2013 is het jaarlijkse Museumcongres niet alleen voor alle mensen die werkzaam zijn in deze geweldige branche, maar ook in belangrijke mate vorm en inhoud gegeven dóór museummensen. Een jaarlijks opnieuw samengestelde redactie-commissie werkt intensief samen met het bureau van de Museumvereniging om een sprankelend, actueel en inspirerend congres te organiseren. Vorig jaar is de Programmaraad Museumvereniging gestart en in dit transitiejaar zijn er mensen uit de vorige redactieraad en de programmaraad gevraagd het thema  ‘Musea en Mensen’ vorm en inhoud te geven. Het congres biedt  (inter)nationale vergezichten, maar ook ‘facts and figures’ zoals de museumcijfers 2018. In de daaropvolgende Museumkennisdag worden ook vooral veel concrete thema’s geagendeerd. Uiteraard is er veel ruimte voor collegiale contacten én we hebben geweldige locaties in Kerkrade waar de samenwerking met ook andere sectoren interessante nieuwe inspiratie biedt voor het publiek.

Onze collecties, gemaakt door mensen, onze gebouwen, ontworpen door mensen, zijn heel belangrijk, maar betekenisvol wordt dit ‘gemaakt’ door onze museumbezoekers.

Wij verheugen ons erop jullie allen te ontmoeten in Kerkrade op 3 en 4 oktober!

Drs Carin E.M. Reinders, voorzitter Programmaraad.


Hans Gubbels – Directeur stichting Museumplein Limburg

Het Museumcongres is een unieke gelegenheid om collega’s te ontmoeten, op de hoogte gebracht te worden van actuele ontwikkelingen in de sector en kennis met elkaar te delen. Dit jaar vraagt het van jullie, onze collega’s, wellicht een wat langere reistijd. Ik beloof echter dat het de moeite waard zal zijn. In de setting van het heuvelland en de zuidelijke gastvrijheid is het inhoudelijke – en sociale programma en het cluster van 3 unieke museale instellingen een niet mis te verstane reden om ook in 2019 aanwezig te zijn op het Museumcongres. Ik heet jullie allen graag welkom op 3 en 4 oktober in Kerkrade!

 

Joan Tol – Project Manager Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief

Het museum als verbindende factor met de samenleving; steeds meer musea haken hierop in door aanbod te ontwikkelen voor groepen mensen voor wie museumbezoek om allerlei redenen nog niet zo vanzelfsprekend is. Tijdens het Museumcongres krijg je een kijkje in de keuken; wat doen musea om te verbinden met de samenleving die in rap tempo verandert? Kom ook, laat je vooral inspireren en ga zelf aan de slag. Musea zijn er per slot van rekening voor iedereen.

 

 

 

 

Amito Haarhuis – Directeur Rijksmuseum Boerhaave

Foto: Suzanne Blanchard

Het Museumcongres is hèt jaarlijkse evenement van de Museumvereniging dat inspireert. Door verhalen over ‘good practices’ van collega’s. En doordat mensen van buiten de sector ons een spiegel voor houden. Het is ook een fantastische gelegenheid om collega’s te ontmoeten en te netwerken. In de wandelgangen ontstaan de beste ideeën. Als directeur van Rijksmuseum Boerhaave vind ik het natuurlijk ook heel leuk dat we te gast zijn bij een wetenschapsmuseum (of eigenlijk zijn het 3 musea!): Museumplein Limburg in Kerkrade. Als onderdeel van het programma kun je hun nieuwe Cube Design Museum en Columbus Earth Theatre bezoeken.

 

 

 

 

Erik de Jong

 

 

 

 

Ondersteuning vanuit de Museumvereniging
Sarah Berckenkamp
Melanie de Langen
Iris Noteboom
Maxim de Heer