Deelsessies

Deelsessies Museumcongres
Tijdens het Museumcongres op 3 oktober wordt een aantal deelsessies georganiseerd tussen 14.00 en 15.00u. Van een workshop design thinking tot een sessie over falen en mislukken en wat we daarvan kunnen leren. Ben je jong, ambitieus en museumdirecteur of wil je dat graag worden? Dan is de interactieve sessie met onze voorzitter van de Programmaraad iets voor jou. Ben je meer op zoek naar politieke steun, volg dan de lobby workshop. Of breng een bezoek aan Columbus Earth Center voor een filosofische kijk op de aarde met Govert Derix. Je kunt er ook voor kiezen om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling NATURE (let op: een rondleiding door NATURE is ook onderdeel van het avondprogramma).

Hoe werkt het?
– Lees en bedenk van tevoren welke deelsessie je wilt bijwonen.
– In de ochtend liggen kaartjes voor de betreffende deelsessies klaar bij de aanmeldbalie.
– Het aantal deelnemers is beperkt, op = op.


Deelsessie – De
sign Thinking voor iedereen
met Guido Stompff

Goed nieuws: ‘Out of the box’ denken is helemaal niet alleen voor creatieven weggelegd: iedereen kan het. In deze sessie legt Guido Stompff uit hoe we ons deze probleemoplossingsstijl van ontwerpers, architecten en kunstenaars eigen kunnen maken. Een stijl die niet zozeer uitgaat van problemen, maar van het creëren en testen van oplossingen.  Guido Stompff is ontwerper en promoveerde aan de TU Delft op design thinking in teams en organisaties. Guido is auteur van het uiterst succesvolle managementboek “Design thinking, radicaal veranderen in kleine stappen”. Hij vertaalde de lichtvoetige, maar rommelige manier van werken van designers naar een overzichtelijk proces dat opvallend robuust is gebleken om ook toe te passen op heel veel (museale) situaties.

 

Deelsessie – Museumdirecteur zijn of worden; je moet wel gek wezen, of niet?
met Carin Reinders

In klein gezelschap van jonge professionals, maximaal 12 deelnemers, praten we in een informele en vertrouwelijke setting over de lusten en lasten van het directoraat. De belangrijkste vraag is niet ‘kan je het’, maar word jij er gelukkig van? En wat is je meerwaarde voor de organisatie waaraan je leiding geeft? Een leven lang leren en je blijven ontwikkelen in een branche waarin veel professionals én vrijwilligers werken, wat betekent dat voor leiderschap in deze sector? Moderator van het gesprek is Carin E.M. Reinders, kunsthistoricus en ooit de jongste museumdirecteur van Nederland op 26-jarige leeftijd van de Stedelijke Musea in Zutphen in 1987. Op dit moment is ze directeur/bestuurder van CODA, een fusie-organisatie van 2 musea, een openbare bibliotheek en het gemeentearchief van Apeldoorn, en voorzitter van de Programmaraad van het Museumcongres.

 

 

Deelsessie – Lobby workshop: wat je niet wil missen in het gesprek met gemeente of provincie!
met Lodewijk Kuiper en Paulo Martina

Wanneer heb je voor het laatst gesproken met de wethouder Cultuur, zijn ambtenaren en de raadsleden in je gemeente of hun evenknie in de provincie? Bij relatiemanagement dreigt na verkiezingen de aandacht wel eens weg te zakken om alle contacten te blijven onderhouden. Daarom willen we in deze workshop – tussen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en 2022 in en na de Provinciale Statenverkiezingen 2019 – weer eens de positionering van onze musea tegen het licht houden. Paulo Martina, directeur bij Museum van Bommel van Dam en Lodewijk Kuiper, beleidsmedewerker Public Affairs bij de Museumvereniging, gaan graag in gesprek, aan de hand van tien lobby-adviezen. Daarbij is ruimte voor zowel succesvolle als minder glansrijke ervaringen. Want van beiden valt te leren.

Na deze workshop;

  • Kun je de lobby voor je eigen museum spiegelen aan de hand van tien lobby adviezen.
  • Heb je met collega’s ervaringen over hun lobby bij hun gemeenten of provincie uitgewisseld.
  • Staat het belang van lobby richting je gemeente of provincie weer scherp op de radar.

 

Deelsessie – Een filosofische kijk op de aarde
met Govert Derix

In de ‘drietraps’-ervaring van het Columbus Earth Center gaat het nadrukkelijk om een combinatie van verstand en emotie. Kerkrade is de enige plek op aarde waar je kunt ervaren hoe het is om de aarde als astronaut ‘van buiten’ te zien. Op allerlei manieren grijpen we die emotionele ervaring aan om vervolgens het verstand te prikkelen tot keuzes voor duurzaamheid. Tijdens de opening van het Museumplein in 2015 ging filosoof Govert Derix (tevens figurerend in de film, samen met o.a. Kuipers en Ockels) dieper in op deze ‘aanvliegroute’ van emotie en ratio. Speciaal voor het Museumcongres houdt hij dat verhaal nog eens tegen het licht en gaat erover in gesprek. Werkt het nog steeds? Wat zijn de reacties? Hoe draagt het bij aan duurzaamheid in de praktijk? En hoe vertaalt dit zich in verdere acties en projecten?

 

Deelsessie – Learning by mistakes
met Erik de Jong

Als branche ben je pas echt volwassen als je ook over fouten durft te praten. Te vaak gaat het over ‘’best practices” en te weinig over “worst practices”. Museumwerk is mensenwerk. Daarom is het goed om stil te staan bij dingen die niet goed zijn gegaan. In een intieme sessie willen we met een aantal directeuren en deelnemers praten over zaken die ‘niet goed zijn gegaan’. Spelregel bij deze sessie is dat wat besproken en gedeeld wordt, ook  binnenskamers blijft. Maximaal aantal deelnemers is 20. Voorwaarde tot deelname: neem lef mee om een fout te bespreken.

 

 

Deelsessie: Rondleiding door de tentoonstelling NATURE

Of neem een kijkje bij de omvangrijke expositie NATURE in Cube design museum (Museumplein). De tentoonstelling is een samenwerking met ’s werelds grootste designmuseum, Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, in New York. De meer dan 60 baanbrekende, actuele designprojecten in de expositie tonen oplossingen van ontwerpers om de natuur te herstellen en op een andere manier om te gaan met de natuur. Mens en natuur springen als winning team op de bres voor onze aarde! De expositie toont werk van internationale topdesigners, als Neri OxmanOron Catts en Mathieu Lehanneur, en gelauwerde Nederlandse designers als Klarenbeek & DrosAtelier NLNienke HoogvlietKirstie van NoortAliki van der Kruijs en Teresa van Dongen.